přeskočit k navigaci »

Úvod » Hlavní výhody zakládání na Liaporu

Hlavní výhody zakládání na Liaporu

Chcete-li, aby byl váš dům energeticky úsporný, začněte s izolací už u základové desky. Základy patří mezi nejdůležitější části stavby a právem jsou tak na ně kladeny velké požadavky. Právě u základů se tak vyplatí kriticky vybírat materiály a dobře zvažovat jejich vlastnosti. Volba projektantů, stavitelů i investorů rodinných domů by v dnešní době měla vždy směřovat k materiálům a technologiím, které pomohou při užívání stavby zajistit co nejnižší energetické nároky. A jednou z nich je právě inovativní zakládání rodinných domů na tepelně izolačním zásypu z Liaporu (keramzitu), které přináší dostatečné tepelně izolační vlastnosti i pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Navíc má i další výhody jako dlouhou životnost, odolnost a zdravotní nezávadnost.

 

Využijte Liapor i pro izolaci zapuštěných bazénů. Díky izolačnímu obsypu z Liaporu si můžete prodloužit koupací sezonu, nebo snížit náklady na ohřev vody.

 
 • Ideální řešení základů bez tepelných mostů
Simulace teplotních polí
 • ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů na obrázku
 • další podlahová izolace není potřebná
 • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)
 • mnoho referencí u nás i v celé Evropě
 • rychlá stabilizace základové spáry
 • jednoduchá montáž
 

Nechte si zdarma spočítat cenu základové desky na izolačním zásypu z Liaporu. Pošlete nám potřebné výkresy a my vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku. Můžete pro to použít on-line formulář, nebo kontaktujte našeho poradce.

Základní vlastnosti kameniva Liapor

Základní vlastnosti kameniva Liapor

Liapor je lehké keramické kamenivo (keramzit), které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinutá keramická zrna s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, která mají vlastnosti čistě keramického materiálu. Díky tomu je Liapor ideální pro celou řadu stavebních aplikací včetně zakládání rodinných domů.

 • Objemová hmotnost: Porézní struktura zrn dává Liaporu velmi nízkou hmotnost. Pro účel zakládání domů se využívá kamenivo Liapor frakce 4–8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3.
 • Tepelná vodivost: Díky porézní struktuře a keramické podstatě má Liapor vynikající tepelně izolační schopnost při dobrých akumulačních vlastnostech – jeho součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.
 • Pevnost v tlaku: Liapor má díky své struktuře i při velmi nízké hmotnosti dobrou pevnost. Pevnost zrna závisí dále na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Pevnost v tlaku se určuje stlačením ve válci a má hodnotu od 0,7 do 10 MPa.
 • Trvanlivost: Liapor je také chemicky stabilní. Zrno odolává kyselinám i louhům. Ve vodě je stabilní a neutrální, nerozpouští se a neuvolňuje škodlivé výluhy ani plyny.
 • Žáruvzdornost: Liapor v žáru vzniká a je žáru odolný. Je objemově stabilní do teploty 1050 °C. Jako materiál na čistě keramické bázi je Liapor dle ČSN 73 0823 zatříděn jako materiál se stupněm hořlavosti A – materiál nehořlavý.
 • Mrazuvzdornost: Porézní nekapilární struktura Liaporu umožňuje rozpínání zmrzlé vody v zrnech. Proto Liapor odolává opakovanému zmrazování a dává vynikající mrazuvzdornost i výrobkům, ve kterých je použit. Hmotnostní úbytek při 25 zmrazovacích cyklech je do 2 %.
 • Nasákavost: Liapor není hygroskopický a nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Přirozená ustálená vlhkost je 0,2 % objemu.
 • Vlhkost: Nespornou výhodou Liaporu je, že může být dodáván v dokonale suchém stavu.
 • Zdravotní nezávadnost: Liapor sestává z čistého expandovaného přírodního jílu, neuvolňuje žádné plynné emise ani žádné pro lidi škodlivé výluhy.

Více o keramickém kamenivu Liapor »

 

Tyto webové stránky byly zpracovány za podpory projektu MPO TIP FR-TI4/412
"Vývoj a koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu"

Liapor

Lias Vintířov, LSM, k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz