přeskočit k navigaci »

Úvod » Technologický postup

Technologický postup

 

1

Výkopové práce

Výkopové práce

2

Drenáže, zemnící drát

Drenáže, zemnící drát
 

3

Zdravotechnika + prostupy
pro ostatní inženýrské sítě

Zdravotechnika + prostupy pro ostatní inženýrské sítě

4

Navážka kameniva, urovnání

Navážka kameniva, urovnání
 

5

Pokládka geotextilie

Pokládka geotextilie

6

Navážení kameniva Liapor

Navážení kameniva Liapor
 

7

Urovnání kameniva Liapor

Urovnání kameniva Liapor

8

Zhutnění kameniva Liapor

Zhutnění kameniva Liapor
 

9

Pokládka geotextilie

Pokládka geotextilie

10

Bednění základové desky,
výztuž, kari sítě

Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
 

11

Betonáž

Betonáž

12

Zhotovená základová deska

Zhotovená základová deska
 
konstrukční detail

Zakládání na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor je vhodné navrhovat na rovinatém pozemku. V případě svažitého pozemku je nutné navrhnout terénní úpravy. Na rostlý terén se ukládá drenážní vrstsva 150 mm.
Připraví se drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě. Na tuto vrstvu se položí geotextilie z kontinuálního vlákna o hmotnosti minimálně 150 g/m2.

Poté se provede potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu. Při použití minimální tloušťky 0,5 m je součinitel prostupu tepla U = 0,19 W (m²K), což splňuje rozmezí doporučených hodnot pro pasivní domy dle ČSN 73 0540-2. Na vrstvu kameniva Liapor se položí geotextilie z kontiunálního vlákna o hmotnosti minimálně 150 g/m².

Následně probíhá betonáž monolitické železobetonové desky.

detail prostupu tepla - prefabrikovaná stěna

Můžete si také stáhnout technickou příručku zakládání domu na Liaporu. Pro zaslání technické příručky v tištěné podobě nás kontaktujte.

 
 

Podrobný technologický postup naleznete v technické příručce

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství.

Nechte si zdarma spočítat cenu základové desky na izolačním zásypu z Liaporu. Pošlete nám potřebné výkresy a my vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku. Můžete pro to použít on-line formulář, nebo kontaktujte našeho poradce.

 

Tyto webové stránky byly zpracovány za podpory projektu MPO TIP FR-TI4/412
"Vývoj a koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu"

Liapor

Lias Vintířov, LSM, k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz